MIJN BESCHOUWINGEN

Artikel tijdschrift FJOEZZZ (glaskunst)

lees het helemaal in rubriek MEDIA  catalogussen

fjoezzz 1

FJOEZZZ 2  FJOEZZZ 3

****

Duiding bij mijn werk ” Oranje Me-tower en Blue Mind -tower”

When I think about the Arts, Blue comes to my mind… born

out of Orange Me in all it’s variety

Orange evolves from deep yellow to rust

embracing intense warmth and inner heat like the glow of fire and liquid glass

opposite of the blue, orange reaches out for

Blue meaning sensitive strength. From a deep dark closed world to a heavenly

open space . Like being surrounded with water and air.

SONY DSC

****

TOREN-INSTALLATIE

Mijn werk evolueert van een algemene architecturale vorm naar een eigen belichaming, om uit te monden in een persoonlijke emotionele expressie van een sterk moment in mijn leven.

Ik maak onderscheid tussen torens met een mannelijk of vrouwelijk karakter. De mannelijke torens zijn robuuster, meer gesloten, radicaler. Ze beginnen gevoelig aan de onderkant maar sluiten zich naar boven toe af. Vrouwelijke torens daarentegen zijn opener, kwetsbaarder aan de bovenrand en ontvankelijker voor nieuwe emoties. Wat voor mij het essentiële is in al die torens, is het feit dat ze naar boven, naar dromen en naar het bijna ongrijpbare reiken. De torens worden van onderuit belicht, zodat de verticaliteit nog intenser benadrukt wordt.

SONY DSC

FRAGMENTEN

Ik koos de titel “FRAGMENTEN” omdat ik in deze tentoonstelling werken wil tonen uit verschillende tijdstippen – fragmenten van vroegere tijden, waarbij de meeste evenementen nauw verbonden zijn met de Harelbeekse Vrijplaats. Aansluitend fragmenten waarbij zee – lucht – levensritme mij sterk bezig hielden. Fragmenten van nu waarbij mijn werk een persoonlijke weerslag is van een momentopname, zoals iemand die een dagboek bijhoud.

Wat van al deze fragmenten overeind blijft zijn de vele architecturale elementen-torens ritmes van bomen die hoog reiken in oneindige landschappen die overgaan in water en lucht met af en toe een omheining een afbakening. “TORENS”, torens die nu intenser-persoonlijker worden. Torens die nu niet alleen meer een architecturaal element zijn maar die nu een bepaalde tijd-herinnering-gevoel weergeven. Het worden fragmenten uit een leven.

Soms zie ik iets rondom mij, op reis waarbij ik denk “dit is wel mooi, het staat daar zo bijzonder”. Dit kan een groot gebouw zijn maar ook een simpel detail, iets gevonden op het strand. Al deze dingen sla ik op in mijn gedachten om later te gebruiken. Op andere momenten beleef ik dan iets bijzonders, een gevoel een emotie. Dit fragment wil ik dan tot uitdrukking brengen in concrete beelden, zichten, assemblages geplaatst in een soort imaginair landschap. Deze landschappen, sculpturen worden een manier van uitdrukking van mezelf.

In deze tentoonstelling zijn er grote doeken te zien die oneindige landschappen lijken. Deze zijn meestal uitgevoerd op ruw doek in gemengde technieken en collages met oude tekeningen of ander gevonden papier. Soms zijn er kleine werken die details-flarden van een moment opname tonen, ze zijn meestal heel kleurrijk met af en toe verrassende materialen. De ruimtelijke torens vormen zowat het centrale gedeelte en komsten steeds voor in verdere werken. In deze ruimtelijke werken zijn materie, textuur en afdruk zeer belangrijk.

Ik werk heel graag met veel verschillende materialen waaronder glas. Mijn recentste ontdekking. Wat mij in dit materiaal boeit is niet het stugge, harde maar de toevallen bekomen vormen en kleurschakeringen. Het glas dient als toets in een groter geheel.

Naar aanleiding van dit “fragmentarisch overzicht” dat deze tentoonstelling biedt, vond ik ook de unieke gelegenheid om een soort persoonlijk boekje te maken waarin een klein fragment van mijn werk terug te vinden is. Het geheel vormt een multiple. Om het uniek karakter te behouden is er een oplage van een twaalftal boekjes te verkrijgen op de opening.

Eigen tekst boekje uit boekje “FRAGMENTEN” pagina-1